Våra öppettider

Boken har öppet enligt kommunens riktlinjer. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Jul- och sommarveckor 

Under jul- och sommarveckorna erbjuder vi plats på någon av våra närliggande förskolor. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Boken har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar erbjuds plats på en av våra närliggande förskolor.