Norlandia Förskolor Boken

Norlandia Förskolor Boken erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Boken ligger i Arlöv och erbjuder 125 förskoleplatser fördelade på 10 avdelningar. Förskolan är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. I direkt anslutning till förskolan har vi en stor gård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om naturområden som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.